RELAXACE SLUNÍČKO s.r.o.

Jen pár slov o naší společnosti zabývající se nabízenými službami. V roce 2000 byla v Ústí nad Labem za účelem hlídání a doučování dětí v rodinách založena Agentura RELAXACE. Pole působnosti se ale rychle rozšířilo do oblasti poskytování služeb v dětských koutcích v hypermarketech. V roce 2005 byla následně založena společnost s ručením omezením RELAXACE SLUNÍČKO s.r.o.

V současné době provozuji dětský koutek v hypermarketu GLOBUS v Ústí nad Labem.

Tým pracovnic dětských koutků je tvořen kvalifikovanými pracovnicemi s odbornými znalostmi, a to jak po stránce pedagogické tak po stránce zdravotnické, společně s dlouhodobou praxí s dětmi různých věkových kategorií.

Vzhledem k tomu, že má původní profese je zdravotnice, je pro nás bezpečnost dětí na předním místě.

Zdeňka Klikarová - jednatelka společnosti
RELAXACE SLUNÍČKO s.r.o.

  • Tel.: +420 603 993 050
  • E-mail: klikarova@detskekoutky.cz

Kancelář

  • Adresa: Větrná 2715/6
  • 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa