Příjem dítěte

Dítě, které přijde do dětského koutku si odloží svršky do uzamykatelné skřínky. Klíč zůstává v držení rodičů až do vyzvednutí dítěte. Rodiče, nebo doprovod starší 18 ti let, nahlásí identifikační údaje dítěte pracovnici koutku, která je zadá do databáze počítače. Tím je vedená přesná evidence dětí a urychlí se tak příjem při budoucích návštěvách. Informace jsou chráněny před zneužitím a slouží pouze pro interní evidenci. Údaje nebudou nikterak zneužity. Čas příchodu je vytištěn na přihlášce, kterou dostanou rodiče a s níž si později přijdou dítě vyzvednout. Děti přijímáme do 19:30 hod.

Pobyt dítěte v dětském koutku

Dětský koutek je určen pro děti ve věku 3 až 10 let. Děti mladší 3 let bereme do dětského koutku s doprovodem starším 18 let. Snažíme se vytvořit dětem příjemnou a pohodovou atmosféru, ve které se budou dobře cítit, mohou si bezstarostně hrát a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti.

Vyzvednutí dítěte

Dítě předáváme osobě starší 18-ti let, která se prokáže přihláškou dítěte. Na počítači se zjistí čas, jak dlouho dítě pobývalo v koutku a kolik korun má doprovod zaplatit.

Zdeňka Klikarová - jednatelka společnosti
RELAXACE SLUNÍČKO s.r.o.

  • Tel.: +420 603 993 050
  • E-mail: klikarova@detskekoutky.cz

Kancelář

  • Adresa: Větrná 2715/6
  • 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa