Příjem dítěte

Dítě, které přijde do dětského koutku si odloží svršky do uzamykatelné skřínky. Klíč zůstává v držení rodičů až do vyzvednutí dítěte. Rodiče, nebo doprovod starší 18 ti let, nahlásí identifikační údaje dítěte pracovnici koutku, která je zadá do databáze počítače. Tím je vedená přesná evidence dětí a urychlí se tak příjem při budoucích návštěvách. Informace jsou chráněny před zneužitím a slouží pouze pro interní evidenci. Údaje nebudou nikterak zneužity. Čas příchodu je vytištěn na přihlášce, kterou dostanou rodiče a s níž si později přijdou dítě vyzvednout. Děti přijímáme do 20:30 hod. Každé dítě starší tří let je u nás pojištěno pro případ úrazu.

Pobyt dítěte v dětském koutku

Dětský koutek je určen pro děti ve věku 3 až 10 let. Mladší děti do dětského koutku nebereme z důvodů, že není pojištěné a rovněž špatně snáší odloučení od rodičů a zapojení do většího kolektivu dětí různých věkových skupin. Snažíme se vytvořit dětem příjemnou a pohodovou atmosféru, ve které se budou dobře cítit, mohou si bezstarostně hrát a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti. Koutek je rozdělen na klidovou zónu, kde si u stolku mohou kreslit, vystřihovat, lepit s pomocí odborného perzonálu. Dále je tu zóna aktivní pohybová, kde děti využívají skluzavky, balónky odrážedla atd.

Vyzvednutí dítěte

Dítě předáváme osobě starší 18-ti let, která se prokáže přihláškou dítěte. Na počítači se zjistí čas, jak dlouho dítě pobývalo v koutku a kolik korun má doprovod zaplatit.

Zdeňka Klikarová - jednatelka společnosti
RELAXACE SLUNÍČKO s.r.o.

  • Tel.: +420 603 993 050
  • E-mail: klikarova@detskekoutky.cz

Kancelář

  • Adresa: Masarykova 96/131
  • 400 01 Ústí nad Labem